Projekt Utvärdering Utveckling EU

 

Vi hjälper till med bidragsansökningar,

handledning och utbildningar. Uppdragen får

gärna vara korta; några dagar, en vecka

eller månad.

 

När ni inte kan, vill, hinner - eller behöver

någon utifrån som tar sig an en uppgift

eller vill dra nytta av vår kompetens

- kontakta oss för kostnadsfritt möte & offert

 

 

  • utredningar och kartläggningar
  • projektmedelsansökningar
  • utvecklingsarbete
  • lärande utvärderingar
  • inventeringar och undersökningar
  • offentlig verksamhet och företag
  • gärna samverkansprojekt

 

 

lena.lerna@lobabutveckling.se • LoBAB Utveckling AB © 2017 • 070 683 06 93