Pågående uppdrag

Pågående uppdrag

 

 

 

 

  • Lärande utvärdering av Visam Arena på uppdrag av Almi Företagspartner Jönköpings län

 

  • Lärande utvärdering av Step Two, Coompanion Kronobergs projekt

 

  • Kartläggning och dokumentation av Region Kronobergs utvecklingsarbete tillsammans med

Polismyndigheten och kommunerna kring säkerhet för omhändertagna berusade LOB

 

 

 

 

 

 

 

  • Kassör i Hästrikets Biodlarförening
  • Kassör i Amnesty International grupp 24 Växjö
  • Ordförande i Härlövs Byalag
  • Kontaktperson enligt SoL
  • Vikarierar vid Linnéuniversitetet som universitetsadjunkt i socialt arbete

 

 

 

lena.lerna@lobabutveckling.se • LoBAB Utveckling AB © 2017 • 070 683 06 93