Projekt Utvärdering Utveckling EU


Vi hjälper till med bidragsansökningar,

handledning och utbildningar. Uppdragen får

gärna vara korta; några dagar, en vecka

eller månad.

 


När ni inte kan, vill, hinner - eller behöver

någon utifrån som tar sig an en uppgift

eller vill dra nytta av vår kompetens

- kontakta oss för  kostnadsfritt möte & offertutredningar och kartläggningar

projektmedelsansökningar

utvecklingsarbete

lärande utvärderingar

inventeringar och undersökningar

offentlig verksamhet och företag

gärna samverkansprojektlena.lerna@lobabutveckling.se • LoBAB Utveckling AB © 2017 •  070 683 06 93


Vi hjälper till med bidragsansökningar,

handledning och utbildningar. Uppdragen får

gärna vara korta; några dagar, en vecka

eller månad.

 


När ni inte kan, vill, hinner - eller behöver

någon utifrån som tar sig an en uppgift

eller vill dra nytta av vår kompetens

- kontakta oss för  kostnadsfritt möte & offertutredningar och kartläggningar

projektmedelsansökningar

utvecklingsarbete

lärande utvärderingar

inventeringar och undersökningar

offentlig verksamhet och företag

gärna samverkansprojektlena.lerna@lobabutveckling.se • LoBAB Utveckling AB © 2017 •  070 683 06 93