Avslutade uppdrag

Avslutade uppdrag

 

 • Lärande utvärdering av Visam Arena på uppdrag av Almi Företagspartner Jönköpings län
 • Lärande utvärdering av ESF projektet Handledning i förändring

på uppdrag av Region Kronoberg

 • Utvärdering av Framtidens bibliotek, Kultur och Fritidsförvaltningen, Växjö kommun
 • Utvärdering av Integration svensk tandhälsa i Integrationsfonden, ESF-rådet, Folktandvården

Region Kronoberg

 • Projektmedelsansökan ESF-projekt, Försäkringskassan Jönköpings län - beviljat
 • Utbildning och handledning i projektmedelsfinansiering
 • Skrivning av Utvecklingsstrategi för Leader Linné Småland i samarbete med styrelsen och personal
 • Dokumentation i Lokal tjänsteuppväxling, Åseda - Guldkanten Leader Småland Sydost
 • Utvärdering av socialfondsprojekt, ESF-rådet: Kultur strategi framtid på uppdrag av Kulturparken Småland AB i samarbete med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns museum
 • Processledning utveckling av Forneboda i Olofströms kommun, Fornebodastiftelsen, Leader Blekinge
 • Redovisning i South Baltic Global Access - Destination Småland
 • Utvärdering av Lupp - Lokal ungdomspolitik i Kalmar län och 11 kommuner
 • Studie av vad som avgör ungdomars val till gymnasieskolan på uppdrag av Regionförbundet södra Småland
 • Utvärdering av kompetensutveckling socialfonden - 14 Företag i samverkan med Teknikcentrum IUC Kronoberg AB
 • Utvärdering av MKEF, Växjö; ESF-projekt Hemtjänst på hemspråk
 • Kartläggning av utvecklingsbehov för verksamhet och personal när det gäller personer med funktionsnedsättning på uppdrag av Regionförbundet södra Småland
 • Enkätundersökning - uppföljning av byförenings skördemarknad (medfinansierad av Leader Linné)
 • Utredning av gemensam FoU enhet för fyra kommuner
 • Kartläggning av kommunerna i Kalmar och Kronobergs läns behov av kunskapsbaserad socialtjänst samt samverkan med Linnéuniversitetet
 • Utvärdering av kompetensutveckling i socialfonden Kostkompetens i Ljungby, Karlshamn, Gislaved, Gnosjö och Sävsjö kommuner
 • Inventering och klargörande av extern finansiering, Värnamo kommun
 • Ansökan kompetensutveckling social barnavård i 13 kommuner, socialfonden PO1 - beviljad
 • Projektbeskrivning och ansökan Leader Linné - Värnamo kommun - beviljad
 • Processledare samordning av introduktion av nyanlända i Kronobergs läns kommuner
 • Granskning i ett jämställdhetsperspektiv - kommun, socialtjänsten
 • Utvärdering av kompetensutvecklingsprojekt inom socialfonden; ESF-projekt i kommun
 • Utvärdering av projekt kring introduktion
 • Utvärdering av kompetensutveckling socialfonden - Profilgruppen i samverkan med underleverantörer
 • Moderator och dokumentatör vid samverkanskonferenser i Kronobergs län
 • Ansökan Europeiska Regionala Utvecklingsfonden turism i hela Småland, beviljad
 • Studie av tillgänglig lokal service i Ljungby och Tingsryds kommuner, regionala utvecklingsmedel från Länsstyrelsen
 • Projektutveckling samverkan mellan räddningstjänsten i 14 kommuner, regionala utvecklingsmedel, beviljad
 • Utvärdering av FAS; Förnyelse Arbetsliv Samverkan, Ljungby kommun, SKTF och Kommunal
 • Utveckling av FoU verksamhet i Jönköpings län
 • Jämställdhetsansökan SKL - Ljungby kommun - beviljat 1,3 miljoner kr
 • Kompetensutveckling inom socialfonden - fem kommuner i samverkan - beviljad
 • Granskning av ärenden; LSS/LASS, SoL samt social barnavård, socialnämnden Ljungby kommun
 • Innovation och förnyelse - ansökan till regionalfonden - Företag
 • Ansökan till Leader Linné - förstudie beviljad
 • Granskning av ansökan till Landsbygdsprogrammet - beviljad
 • Projektledning förstudie Regionförbundet Jönköpings län och Eksjö kommuns ansökan om medel från socialfonden till ESF-rådet - 6,8 miljoner programområde 2 socialfonden beviljad
 • Koordinering av anhörigdag Älmhults kommun
 • Medverkat i kontaktpersons- och ledsagarträff Älmhults kommun
 • Ansökan om LOVA medel hos länsstyrelsen/naturvårdsverket - beviljad
 • Ansökan ESF-rådet, socialfonden för att motverka ohälsa och långtidssjukskrivning, Ljungby och Lessebo kommuner, FoU Kronoberg - beviljad
 • Projektmedelsansökan hos Tillväxtverkets regionala utvecklingsfond samt regionala utvecklingsmedel hos Regionförbund
 • Projektmedelsansökan hos ESF-rådet, kompetensutveckling för  anställda
 • Projektmedelsansökan Leader, flera
 • Processledning Mobilisering Kostkompetens i 5 kommuner socialfonden
 • Ansökan om kompetensutveckling i socialfonden - flera -
 • Ansökan om medel i regionalfonden - flera -
 • Granskningar av projektmedelsansökningar - flera -