Om LoBAB Utveckling
lena.lerna@lobabutveckling.se • LoBAB Utveckling AB © 2017 •  070 683 06 93

Lena Lernå

socionom med magisterexamen och masteruppsats i socialt arbete. Nordisk vidareutbildning för samhällplanerare samt universitetsutbildning i kulturgeografi, pedagogik och lärande utvärdering.

Tio års erfarenhet från kommun/regionförbund, ledning av regional FoU-verksamhet inom välfärdsområdet samt 14 år i fyra kommuner med 14-120 000 invånare inom skola, socialtjänst, miljö, hälsa, planering, bygg och fritid.

Ordförande i ESF-rådets partnerskap 2005-06.

Huvudsekreterare i Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna i uppbyggnadsskedet 2007-08.

Vikarierar som universitetsadjunkt i socialt arbete vid Linnéuniversitetet sedan 2015.

Arbetar i LoBAB sedan 2008.

Bengt Carlsson 

produktionsutvecklare med universitetsutbildning inom kemi och vidareutbildning inom databashantering. Mångårig erfarenhet av    produktionsutveckling och koppling mellan ekonomi och lager från industri. Styrelseledamot och arbetar timmar i LoBAB.